Wielorodzinne

Projektujemy osiedla oraz budynki wielorodzinne, wykonujemy analizę urbanistyczną.

Projektowane zespoły zabudowy spełniają kryterium estetyczne, funkcjonalne oraz ekologiczne.

Osiedle Nowohucka

Projekt koncepcyjny obejmujący zagospodarowanie terenu w pobliżu ulicy Nowohuckiej w Krakowie.

Propozycja osiedla z różnorodnymi funkcjami towarzyszącymi, z wyraźnym strefowaniem przestrzeni, powiązaniami rekreacyjnymi oraz systemem wydzielonej komunikacji wewnątrzosiedlowej.

Zabudowa w planie została kształtowana jako fuzja tkanki miejskiej sąsiadujących obszarów, tworząc identyfikację dla miejsca. W elewacjach zabudowa jest inspirowana przelewem wody przez stopień wodny (sąsiedztwo osiedla – stopień wodny Dąbie)

Budynki zostały ukształtowane z uwzględenieniem optymalizacji zużycia energii.

Galeria mediów